CheckCreated with Sketch. device, computer, phone, smartphone < All mini chat PLANT PLANT white CALENDAR CALENDAR white PHONE PHONE white EURO EURO white THUMBS UP THUMBS UP white
 • mehr als 175 Jahre Erfahrung
 • 700.000 Kundinnen und Kunden
 • Strom- & Gastarife
 • Kostenfreier Wechsel
 • mehr als 175 Jahre Erfahrung
 • 700.000 Kundinnen und Kunden
 • Strom- & Gastarife
 • Kostenfreier Wechsel
header-rechnung-einsehen-papier-post-rechnungen

Prodlení s platbou

Upomínka a platba

Nemohli jste včas uhradit splatné zálohy nebo vyúčtování a nyní jste obdrželi upomínku? Zde naleznete nejdůležitější informace týkající se “Upomínky a platby“.

Proč mi přišla upomínka?

Pokud uplynula lhůta pro uhrazení zálohy nebo doplatku z vyúčtování a my jsme dosud nezaznamenali přijetí platby, automaticky obdržíte upomínku.

Při platbě prosím vždy uhraďte celkovou částku uvedenou v upomínce.

Na online portálu MEINE GASAG zkontrolujte, zda byla platba přijata, nebo zda částka ještě nebyla uhrazena.
 

Možná jste něco přehlédli?

Nezaplatili jste nebo jste zaplatili pozdě?

Svůj aktuální plán výše záloh si můžete kdykoli prohlédnout na online portálu MEINE GASAG.

Byla vám platba vrácena?

Zkontrolujte prosím, zda jste jako účel platby převodu zadali správné číslo smlouvy, a poté částku převeďte znovu.

Změnily se vaše měsíční zálohy?

Všimli jste si nového upraveného plánu výše záloh ve svém aktuálním ročním vyúčtování? Můžete si ho kdykoli zobrazit na online portálu MEINE GASAG.

Zaregistrovali jste svůj plynoměr?

Používáte na vaření, k vytápění nebo na ohřev vody zemní plyn? Zapomněli jste po nastěhování přihlásit svůj plynoměr u vybraného dodavatele energií?

Jak mohu upomínku zaplatit?

Přehled možností platby:

Bankovní převod

Pro převod částky použijte tyto bankovní údaje a uveďte číslo smluvního účtu:

HypoVereinsbank
IBAN:   DE19 1002 0890 0002 6211 42  (domácnosti)
IBAN:   DE94 1002 0890 0002 6211 50  (firemní zákazníci)
BIC:      HYVEDEMM488

Platba v hotovosti

V klientském centru:
Nemůžete v současné době z vašeho účtu provést převod? Zaplaťte jednoduše v hotovosti. Naše zákaznické centrum v areálu EUREF-CAMPUS je pro vás otevřeno od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin.

SEPA inkaso

Prostřednictvím online portálu MEINE GASAG jednoduše udělte souhlas se SEPA inkasem. Upozorňujeme, že je to možné až po vyrovnání všech splatných pohledávek.

Platba ve splátkách

Nemohli jste zaplatit roční nebo závěrečné vyúčtování do stanoveného data? Rádi zkontrolujeme, zda je možné platit ve splátkách.

Jak se v budoucnu vyhnout upomínkám?

Včasná platba částek

 • Dodržujte datum splatnosti
 • Zohledněte bankovní podmínky
 • Zkontrolujte výši záloh/vyúčtování
 • Zkontrolujte, zda je trvalý příkaz aktuální:
 • číslo smluvního účtu, výše záloh, datum provedení platby

SEPA inkaso

 • v případě změny bankovního účtu: včas uveďte svůj nový bankovní účet
 • zajistěte jeho dostatečné krytí

Při převodu použijte správné údaje

 • Jako účel platby uveďte číslo smluvního účtu
 • Před provedením platby zkontrolujte správnost bankovních údajů společnosti GASAG
Tip: Prostřednictvím online portálu „MEINE GASAG“ udělte souhlas se SEPA inkasem a my v příslušný den splatnosti inkasujeme splatné částky z vašeho účtu. Tak nebudete muset hlídat termíny plateb a částka bude vždy převedena včas.

Co se stane, pokud nezaplatíte včas?

Plyn

Co se stane, pokud nezaplatíte?Poplatky (EUR)
1. Poštou nebo online obdržíte upomínku s výstrahou přerušení dodávek
1,00/0,00
2. Obdržíte oznámení o termínu, kdy dojde k odpojení plynoměru1,00
3. Odpojení měřidla terénními pracovníky provozovatele sítě/cestovní náklady v případě neúspěšného odpojení/ Storno poplatky72,08/61,62/43,12
4. Pokud odpojení nebylo možné, pověříme právního zástupce, aby podal žalobu na přístup k měřidlu
Individuální poplatky
5. Po získání přístupu je měřidlo za pomoci soudního exekutora odpojenoIndividuální poplatky
6. Faktura je předána agentuře vymáhající dluhyIndividuální poplatky
7. Opětovné uvedení plynoměru do provozu po splacení dlužných pohledávek85,78

Proud

Co se stane, pokud nezaplatím?Poplatky (EUR)
1. Poštou nebo online obdržíte upomínku s výstrahou vypovězení smlouvy1,00/0,00
2. Vaše smlouva je vypovězena-
3. Faktura je předána agentuře vymáhající dluhyIndividuální poplatky

 

Jak nás můžete kontaktovat?

Klientské centrum

Od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin jsme tu pro vás na adrese EUREF-CAMPUS 23–24, 10829 Berlín.

Kam se mohu obrátit o pomoc?

Zde najdete místa, kam se obrátit, pokud jde o dluhy za energie a energetické poradenství:

Verbraucherzentrale Berlin e.V. - Energieschulden

https://www.verbraucherzentrale-berlin.de/energieschuldenberatung
E-Mail: energieschulden@vz-bln.de
Tel.: 030 214 85-202

Máte možnost využít poradenství o možnostech regulace splácení svých dluhů za energie. Zároveň obdržíte informace o tom, jak můžete zabránit přerušení dodávek.

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. - Energieberatung

https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/beratung/online/
Tel.: 0800 809802400

Můžete využít poradenské služby ke snížení své spotřeby energie.

Možnosti poradenství úřadu práce nebo úřadu sociálního zabezpečení

Pokud jde o dluhy za energie, stát zpravidla při splnění příslušných podmínek nabízí osobám v nouzi pomoc. Obraťte se na svoji kontaktní osobu na úřadu sociálního zabezpečení nebo na úřadu práce.

Kontakt na právního zástupce nebo agenturu vymáhající dluhy

Použijte prosím kontaktní údaje uvedené v příslušných dopisech.

Další otázky a odpovědi týkající se vašich plateb

Nemůžete v současné době z vašeho účtu provést převod? Zaplaťte jednoduše v hotovosti. Naše zákaznické centrum v areálu EUREF-CAMPUS je pro vás otevřeno od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin.
Pravděpodobně se nám nepodařilo vaši platbu správně přiřadit. Zkontrolujte prosím tyto body:

Špatné nebo neuvedené číslo smluvního účtu?
Pokud jste zjistili, že jste při zadávání platebních údajů udělali chybu, kontaktujte nás prosím zde.

Chybná částka?
V upomínce je uveden rozdíl mezi fakturovanou a skutečně zaplacenou částkou. V tomto případě prosím převeďte zbývající částku.
 
Naše pohledávky, například měsíční zálohy, hraďte včas. Částku a data splatnosti najdete ve svém posledním vyúčtování nebo na online portálu MEINE GASAG.
 
Je také důležité, abyste jako účel platby uvedli číslo své smlouvy – pouze tak můžeme vaši platbu správně přiřadit.
 
Pokud jste udělili souhlas s inkasem, odečteme částku z vašeho účtu. O nic dalšího se nemusíte starat a všechny vaše platby jsou automaticky provedeny včas. Prostřednictvím online portálu MEINE GASAG jednoduše udělte souhlas se SEPA inkasem.

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob je prostřednictvím online portálu MEINE GASAG v položce „Moje platby – Bankovní údaje“.

Při úpravě cen k 1. 1. 2022 nebudeme vaše zálohy automaticky upravovat. K tomu dojde až při příštím ročním vyúčtování. Pro jistotu doporučujeme zvýšit výši měsíční zálohy o několik eur již k 1. 1. 2022, čímž snížíte riziko vysokého nedoplatku. Naši zákazníci si mohou výši záloh upravovat nepřetržitě prostřednictvím online portálu MEINE GASAG.

Odpojení dodávek energie je vždy spojeno s nepříjemnostmi a dodatečnými náklady. Proto s dostatečným předstihem obdržíte upomínku a máte možnost se odpojení vyhnout. Již v této chvíli nás prosím kontaktujte, abychom mohli společně hledat řešení.

Odpojení měřidla můžete zabránit pouze tak, že splatnou částku zaplatíte nejpozději den před stanoveným datem odpojení do 13 hodin.

Podle § 19 odst. 5 německého nařízení o dodávkách plynu pro dodavatele poslední instance (GasGVV) je dodavatel poslední instance povinen nejpozději s oznámením o přerušení dodávek podle § 19 odst. 4 nařízení GasGVV nabídnout neplatícím odběratelům uzavření dohody o odvrácení přerušení dodávky v textové podobě. Podle § 2 odst. 3 páté věty německého nařízení o dodávkách plynu pro dodavatele poslední instance (GasGVV) zveřejňuje dodavatel poslední instance vzor dohody o odvrácení přerušení dodávky na svých internetových stránkách.

Tento vzor dohody o odvrácení přerušení dodávky (naleznete zde) nenahrazuje konkrétní návrh na uzavření dohody o odvrácení přerušení dodávky v příslušném konkrétním případě.

Obdrželi jste datum odpojení měřidla a již jste zaplatili? Kontaktujte nás prosím telefonicky, abychom mohli rychle ověřit, zda můžeme odpojení ještě odvrátit a termín zrušit.

Váš plynoměr již byl odpojen a vy jste zaplatili částku uvedenou na vyúčtování při odpojení? Kontaktujte nás prosím telefonicky, abychom mohli zajistit připojení.
Je možné s vámi dohodnout splátkový kalendář. Pokud máte uhradit vysoký nedoplatek nebo pohledávku, kontaktujte nás.
Zůstatek zpravidla převádíme na vámi uvedený účet. Chcete zkontrolovat své aktuálně uložené bankovní údaje nebo chcete zadat bankovní údaje výhradně pro vyplácení zůstatku? Na online portálu MEINE GASAG můžete pohodlně zadávat a měnit své bankovní údaje nebo je také kdykoli smazat.

V případě prodlení s platbou může společnost GASAG požadovat náhradu za takto vzniklou škodu. Za upomínky zaslané dopisem se účtuje náhrada v paušální výši 1,00 EUR za upomínku.

V případě zrušeného inkasa se poplatky účtované bankou společnosti GASAG přenášejí na zákazníka ve stejné výši (přeúčtování 1:1). Kromě toho bude účtována paušální částka 1,00 EUR za každé oznámení zaslané dopisem. Paušál ve výši 1,00 EUR odpadá v případě zaslání elektronickou formou.

Výše uvedené náklady jsou uvedeny na vyúčtování spotřeby. Zákazník má vždy možnost prokázat, že společnosti GASAG nevznikla žádná škoda nebo vznikla pouze malá škoda.

Pokud Vaše finanční instituce neprovedla náš příkaz k úhradě, obdržíme informaci o zrušeném inkasu. Podle druhu zrušeného inkasa pozastavíme svolení k SEPA inkasu až do úplného vyrovnání dlužné částky nebo svolení k SEPA inkasu vymažeme, abychom předešli nepříjemnostem a dalším nákladům.
 
Budeme Vás písemně informovat o zrušeném inkasu a o stavu nám uděleného svolení k SEPA inkasu. Poté prosím převeďte splatnou částku a případné náklady na stornování platby.
Aktuálně neuhrazenou částku si můžete kdykoli zobrazit na online portálu MEINE GASAG.
 
Pokud jsme svolení k SEPA inkasu deaktivovali, můžete nám zcela jednoduše po úplném uhrazení dlužné částky znovu udělit svolení k SEPA inkasu prostřednictvím online portálu MEINE GASAG.
 
 
Měsíční termíny a částky záloh se mohou po ročním vyúčtování změnit. Po jeho obdržení proto zkontrolujte, kdy jsou nové zálohy splatné a v jaké výši. V případě změny výše záloh požádejte prosím úřad práce o jejich úpravu. K tomu úřad práce potřebuje Vaši fakturu a nový rozpis záloh.
Vyúčtování a zálohy můžete uhradit inkasem, bankovním převodem nebo v hotovosti v zákaznickém centru.

Udělit souhlas s inkasem:
Prostřednictvím online portálu MEINE GASAG jednoduše udělte souhlas se SEPA inkasem.

Bankovní převod:
HypoVereinsbank 
IBAN:   DE19 1002 0890 0002 6211 42   (domácnosti)
IBAN:   DE94 1002 0890 0002 6211 50   (firemní zákazníci)
BIC:      HYVEDEMM488
Účel platby: Zadejte prosím číslo smluvního účtu.

Platba v hotovosti:
Naše zákaznické centrum v areálu EUREF-CAMPUS je pro vás otevřeno od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin.
 
Datum, do kterého musí být částka nejpozději zaplacena, najdete na první straně upomínky. Mějte přitom na paměti, že převod může trvat až tři pracovní dny a naplánujte si tedy na převod dostatek času.