CheckCreated with Sketch. device, computer, phone, smartphone < All mini chat PLANT PLANT white CALENDAR CALENDAR white PHONE PHONE white EURO EURO white THUMBS UP THUMBS UP white
 • mehr als 175 Jahre Erfahrung
 • 700.000 Kundinnen und Kunden
 • Strom- & Gastarife
 • Kostenfreier Wechsel
 • mehr als 175 Jahre Erfahrung
 • 700.000 Kundinnen und Kunden
 • Strom- & Gastarife
 • Kostenfreier Wechsel
header-rechnung-einsehen-papier-post-rechnungen

Zwłoka w płatności

Monity i płatności

Nie opłaciłeś(aś) na czas zaliczek lub faktur, w związku z czym otrzymałeś(aś) od nas monit? Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące „monitów i płatności”.

Dlaczego otrzymałem monit?

W przypadku gdy upłynął termin płatności zaliczki lub faktury i do tego dnia nie odnotowaliśmy od Ciebie wpłaty, otrzymasz od nas automatyczny monit.

Dokonując płatności, pamiętaj koniecznie o tym, by wpłacić całą kwotę wskazaną w monicie.

Sprawdź na portalu MEINE GASAG, czy Twoja płatność została zaksięgowana lub czy nie posiadasz żadnej zaległej płatności.
 

Może coś przeoczyłeś(aś)?

Nie dokonałeś(aś) płatności albo dokonałeś(aś) płatności po terminie?

Swój aktualny harmonogram płatności zaliczek możesz sprawdzić w każdej chwili na portalu MEINE GASAG.

Twoja płatność została cofnięta?

Sprawdź, czy w tytule przelewu podałeś(aś) prawidłowy numer umowy i przelej kwotę ponownie.

Czy Twoje comiesięczne zaliczki nie uległy zmianie?

Czy sprawdziłeś(aś) na swojej aktualnej corocznej fakturze nowy harmonogram zaliczek? W każdej chwili możesz się z nim zapoznać na portalu MEINE GASAG.

Czy zgłosiłeś(aś) swój gazomierz?

Korzystasz z gazu ziemnego do gotowania, ogrzewania lub do podgrzewania wody? Zapomniałeś(aś) zgłosić gazomierz po wprowadzce wybranemu przez siebie dostawcy energii?

Jak mogę opłacić monit?

Metody płatności w skrócie:

Płatność przelewem

Dokonaj przelewu należnej kwoty na podany niżej numer konta. W tytule przelewu podaj numer konta umowy:

HypoVereinsbank
IBAN:   DE19 1002 0890 0002 6211 42  (Klienci prywatni)
IBAN:   DE94 1002 0890 0002 6211 50  (Klienci biznesowi)
BIC:      HYVEDEMM488

Płatność gotówką

W Biurze Obsługi Klienta:
Nie możesz aktualnie dokonać przelewu? Zapłać zatem gotówką. Nasze Biuro Obsługi Klienta znajduje się na EUREF-CAMPUS i jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 10–18.

Płatność za pomocą polecenia zapłaty SEPA

Wystarczy, że udzielisz nam zgody na stosowanie polecenia zapłaty SEPA na portalu MEINE GASAG. Pamiętaj jednak, że ta opcja jest dostępna dopiero po uregulowaniu wszystkich należnych opłat.

Płatność w ratach

Jeśli nie jesteś w stanie opłacić faktury rocznej lub faktury końcowej w wyznaczonym terminie, chętnie sprawdzimy, czy możesz skorzystać z opcji płatności ratalnej.

Jak uniknąć w przyszłości otrzymywania monitów?

Dokonuj płatności na czas

 • Przestrzegaj terminów płatności
 • Uwzględnij wytyczne banku dotyczące terminu realizacji przelewu
 • Sprawdź wysokość zaliczki / kwoty na fakturze
 • Jeśli korzystasz z opcji stałego zlecenia przelewu – sprawdź aktualność takich danych jak:
 • numer konta umowy, wysokość zaliczki, termin realizacji przelewu

Płatność przy pomocy polecenia zapłaty SEPA

 • W przypadku zmiany konta bankowego podaj z odpowiednim wyprzedzeniem nowe dane bankowe
 • Zapewnij odpowiednią ilość środków na koncie

Użyj prawidłowych danych do przelewu

 • W tytule przelewu podaj numer konta umowy
 • Przed dokonaniem płatności sprawdź dane bankowe GASAG
Porada: Na portalu „Meine GASAG” udziel nam zgody na stosowanie polecenia zapłaty SEPA, dzięki czemu sami pobierzemy należne kwoty z Twojego konta w dniu płatności. Dzięki temu nie będziesz musiał pamiętać o terminach płatności i zawsze dokonasz przelewu na czas.

Co stanie się, gdy nie dokonasz płatności na czas?

Gaz

Co stanie się, gdy nie dokonasz płatności na czas?Koszty (EUR)
1. Wysłanie monitu z informacją o możliwym wstrzymaniu dostawy gazu pocztą tradycyjną/online
1,00/0,00
2. Wysłanie zawiadomienia o planowanym terminie blokady gazomierza1,00
3. Zablokowanie gazomierza przez pracownika operatora sieci/koszt dojazdu w przypadku nieskutecznej blokady gazomierza72,08/61,62
4. Skorzystanie z pomocy prawnej w celu uzyskania dostępu do gazomierza w przypadku, gdy ten nie został wcześniej udostępniony
koszty indywidualne
5. Po uzyskaniu prawa dostępu do gazomierza, gazomierz zostanie zablokowany przy wsparciu komornika sądowegokoszty indywidualne
6. Przesłanie faktury do firmy windykacyjnejkoszty indywidualne
7. Ponowne podłączenie gazomierza po uregulowaniu zaległych opłat85,78

Prąd

Co stanie się, jeśli nie dokonam płatności?Koszty (EUR)
1. Wysłanie monitu z informacją o możliwym wypowiedzeniu umowy pocztą tradycyjną/online1,00/0,00
2. Wypowiedzenie umowy-
3. Przesłanie faktury do firmy windykacyjnejkoszty indywidualne

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

Biuro Obsługi Klienta

Jesteśmy dostępni pod adresem EUREF-CAMPUS 23–24, 10829 Berlin od poniedziałku do piątku, w godzinach 10–18.

Gdzie mogę otrzymać wsparcie?

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe konsultantów w sprawie zadłużenia i zużycia energii:

Verbraucherzentrale Berlin e.V. - Energieschulden

https://www.verbraucherzentrale-berlin.de/energieschuldenberatung
E-Mail: energieschulden@vz-bln.de
Tel.: 030 214 85-202

Możesz skonsultować się w sprawie spłaty zadłużenia. Dowiesz się również, jak uniknąć zablokowania liczników.

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. - Energieberatung

https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/beratung/online/
Tel.: 0800 809802400

Możesz skonsultować się w sprawie zredukowania zużycia energii.

Możliwość konsultacji z biurem pośrednictwa pracy (Jobcenter) lub z urzędem ds. opieki społecznej

W przypadku zaległych płatności za energię osoby potrzebujące wsparcia otrzymują z reguły pomoc od państwa w regulowaniu należności. W tym celu skontaktuj się z właściwą osobą w urzędzie ds. opieki społecznej lub w biurze pośrednictwa pracy (Jobcenter).

Kontakt z prawnikiem lub firmą windykacyjną

Skorzystaj z danych kontaktowych, które zostały podane w poszczególnych pismach.

Pozostałe pytania i odpowiedzi na temat płatności

Nie możesz aktualnie dokonać przelewu? Zapłać zatem gotówką. Nasze Biuro Obsługi Klienta znajduje się na EUREF-CAMPUS i jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 10–18.
Prawdopodobnie Twoja wpłata nie została prawidłowo odnotowana. Sprawdź proszę poniższe kwestie:

Podałeś(aś) błędny numer konta umowy albo nie podałeś(aś) go wcale?
Jeśli stwierdzisz, że podczas wpisywania danych płatniczych popełniłeś(aś) błąd, skontaktuj się z nami tutaj.

Wpłaciłeś(aś) nieprawidłową kwotę?
W monicie została podana kwota, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą faktycznie przez Ciebie uiszczoną. W takim wypadku dokonaj przelewu brakującej kwoty.
 
Wpłacaj należne kwoty na czas – na przykład swoją comiesięczną zaliczkę. Informacje o wysokości i terminach płatności znajdziesz na swojej ostatniej fakturze lub na portalu MEINE GASAG.
 
Ważne: w tytule przelewu podaj swój numer umowy – tylko w ten sposób będziemy mogli prawidłowo odnotować otrzymaną od Ciebie płatność.
 
Jeśli korzystasz z opcji polecenia zapłaty, samodzielnie pobierzemy kwotę z Twojego konta. W takim wypadku nie musisz już nic więcej robić – system będzie automatycznie dokonywać płatności na czas. Wystarczy, że udzielisz nam zgody na stosowanie polecenia zapłaty SEPA na portalu MEINE GASAG.

Najprościej i najszybciej dokonasz tego na portalu MÓJ GASAG w zakładce „Moje płatności – dane bankowe“.

Przy ustalaniu cen na dzień 01.05.2022 r. nie dostosowujemy automatycznie wysokości Twoich zaliczek. Nastąpi to dopiero z kolejną fakturą roczną. Sugerujemy, byś dla ostrożności od 01.05.2022 r. zwiększył comiesięczną zaliczkę o kilka euro, dzięki czemu unikniesz ryzyka wysokiej niedopłaty. Wysokość zaliczki możesz zmienić w każdej chwili na portalu MEINE GASAG.

Wstrzymanie dostępu do energii zawsze wiąże się z nieprzyjemnościami i dodatkowymi kosztami. Dlatego odpowiednio wcześniej wyślemy do Ciebie monit, w którym damy Ci możliwość uniknięcia blokady liczników. Skontaktuj się z nami zaraz po otrzymaniu monitu, abyśmy razem znaleźli odpowiednie rozwiązanie.

Unikniesz zablokowania liczników tylko wtedy, gdy zapłacisz zaległą kwotę najpóźniej na dzień przed podanym terminem blokady liczników do godz. 13.

Zgodnie z § 19 ust. 5 rozporządzenia GasGVV główny dostawca gazu jest zobowiązany zaproponować klientom niewywiązującym się z płatności zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia w ratach w formie dokumentowej. Musi tego dokonać najpóźniej w dniu poinformowania o planowanym wstrzymaniu dostawy gazu w myśl § 19 ust. 4 GasGVV. W świetle § 2 ust. 3 zdanie 5 GasGVV główny dostawca gazu powinien udostępnić wzór porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia w ratach na swojej stronie internetowej.

Wzór tego porozumienia (znajduje się tutaj) nie zastępuje konkretnej oferty zawarcia porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia w ratach w danym jednostkowym przypadku.

Otrzymałeś(aś) informację o terminie blokady liczników, ale dokonałeś(aś) już płatności? Skontaktuj się z nami telefonicznie, abyśmy mogli szybko sprawdzić, czy można jeszcze anulować termin blokady liczników.

Twoje liczniki zostały już zablokowane, ale opłaciłeś(aś) już kwotę widniejącą na fakturze dot. blokady? Skontaktuj się z nami telefonicznie, abyśmy mogli zlecić odblokowanie liczników.
Możemy uzgodnić harmonogram ratalny. Skontaktuj się z nami, jeśli masz dużą kwotę niedopłaty lub zadłużenia.
Z reguły dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty na podane przez Ciebie konto. Chcesz sprawdzić podany przez Ciebie wcześniej numer konta lub podać numer konta do zwrotu nadwyżek? Na portalu MEINE GASAG możesz wygodnie podać, zmienić oraz w każdej chwili usunąć swoje dane bankowe.

W przypadku gdy klient popadnie w zwłokę w płatności, firma GASAG może zażądać rekompensaty z tytułu powstałej w ten sposób szkody. Ryczałtowa kwota rekompensaty w przypadku monitów wysyłanych listownie wynosi 1,00 euro za każdy monit.

W przypadku braku zrealizowania polecenia zapłaty firma GASAG naliczy klientowi opłaty, którymi sama została obciążona przez bank, w takiej samej wysokości (naliczenie 1:1). Dodatkowo naliczona zostanie opłata ryczałtowa w wysokości 1,00 euro za każde powiadomienie wysłane listownie. Opłata ryczałtowa w wysokości 1,00 euro nie zostanie naliczona w przypadku wysyłki w formie elektronicznej.

Powyższe koszty zostaną wyszczególnione na rozliczeniu zużycia energii. Klient ma możliwość udowodnić, że firma GASAG nie poniosła szkody lub poniosła szkodę w mniejszym stopniu.

Jeśli Twoja instytucja finansowa nie wykonała naszego polecenia zapłaty, otrzymamy informację o braku zrealizowania polecenia zapłaty. W zależności od tego, co było powodem braku zrealizowania polecenia zapłaty – albo chwilowo wstrzymamy Twoją zgodę na stosowanie polecenia zapłaty SEPA do momentu uregulowania przez Ciebie wszystkich zaległych opłat, albo anulujemy Twoją zgodę na stosowanie polecenia zapłaty SEPA, aby zapobiec nieprzyjemnościom i dodatkowym kosztom.
 
Poinformujemy Cię pisemnie o braku zrealizowania polecenia zapłaty oraz o statusie udzielonej nam przez Ciebie zgody na stosowanie polecenia zapłaty SEPA. W takiej sytuacji będziesz musiał(a) uiścić zaległe opłaty przelewem, doliczając opłatę za brak zrealizowania polecenia zapłaty.
W każdej chwili możesz uzyskać informacje o zaległych opłatach na portalu MEINE GASAG.
 
Jeśli jedynie chwilowo wstrzymaliśmy Twoją zgodę na stosowanie polecenia zapłaty SEPA, po uregulowaniu przez Ciebie wszystkich zaległych opłat automatycznie ją wznowimy – w takiej sytuacji nie będziesz musiał(a) nic więcej robić.
W przypadku gdy anulowaliśmy Twoją zgodę na stosowanie polecenia zapłaty SEPA, po uregulowaniu wszystkich zaległych opłat za pośrednictwem portalu MEINE GASAG będziesz mógł/mogła ponownie udzielić nam zgody na stosowanie polecenia zapłaty SEPA.
 
Terminy i wysokość comiesięcznych zaliczek mogą ulec zmianie po dokonaniu rozliczenia rocznego. W związku z tym sprawdź dokładnie po otrzymaniu takiego rozliczenia, kiedy wypada termin zapłaty nowych zaliczek i jaka jest ich wysokość. W przypadku zmiany wysokości zaliczek zwróć się do swojego biura pośrednictwa pracy (Jobcenter) z prośbą o dostosowanie wysokości przelewanych kwot. Biuro pośrednictwa pracy będzie potrzebować do tego Twojej faktury oraz nowego harmonogramu płatności zaliczek.
Swój rachunek i zaliczki możesz opłacać za pomocą zgody na pobieranie należności bezpośrednio z Twojego konta, przelewem lub gotówką w Biurze Obsługi Klienta.

Zgoda na pobieranie należności bezpośrednio z Twojego konta:
Wystarczy, że udzielisz nam zgody na stosowanie polecenia zapłaty SEPA na portalu MEINE GASAG.

Płatność przelewem:
HypoVereinsbank 
IBAN:   DE19 1002 0890 0002 6211 42   (Klienci prywatni)
IBAN:   DE94 1002 0890 0002 6211 50   (Klienci biznesowi)
BIC:      HYVEDEMM488
Tytuł przelewu: podaj tutaj swój numer konta umowy.

Płatność gotówką:
Nasze Biuro Obsługi Klienta znajduje się na EUREF-CAMPUS i jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 10–18. Udziel teraz zgody na pobieranie należności bezpośrednio z Twojego konta
 
Informację o tym, do kiedy najpóźniej musisz uiścić zaległe opłaty, znajdziesz na pierwszej stronie monitu. Pamiętaj jednak, że przelew może zająć nawet trzy dni robocze, dlatego dokonaj opłat odpowiednio wcześniej.